browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: komijn

Jeera koekje uit Pakistan

Met de komst van de Engelse koloniale heersers in India en Pakistan reisden ook hun koekjes mee. Toen de Engelsen vertrokken, bleef de traditie van thee met een koekje bestaan. Zoals veel overgenomen tradities werd ook het klassieke Engelse koekje …

Categories: Geen categorie | Tags: | 1 Comment